طراحی ویلا دکتر حاجی هندی

ما مشتاق هستیم محیط ، نما و فضای داخلی و بیرونی شما را زیبا کنیم

بخش طراحی ویلای معمار آقا  مکانی عالی برای شروع سفر و یافتن الهام برای خانه خود در میان مجموعه های زیبا ترین خانه های مدرن جهان می باشد. در اینجا ، شما می توانید نه تنها راه حل ها و ایده های شگفت انگیز را کشف کنید ، بلکه می توانید با مزایای بی شماری از طراحی و معماری مدرن آشنا شوید.

طراحی ویلا : طراحان و بناکنندگان معمارآقا
اجرا : کارفرما
کارفرما : دکتر حاجی هندی
کاربری: ویلا
مساحت 1550 متر
وضعیت ساخت 1394

سایت پروژه در زمین شیب دار واقع شده است. بنابراین تصمیم گرفتیم با توجه به  شیب زمین و عوامل مختلف مانند جهت باد و نور خورشید خانه ای را طراحی کنیم که مناسب اقلیم  باشد. به این ترتیب خانه به دو بلوک تقسیم شده و در توپوگرافی زمین واقع شده است. علاوه بر این ، نور طبیعی کافی به داخل خانه نفوذ می کند و همچنین تهویه مناسب را برای فضای داخلی ایجاد می کند. یکی از ویژگی های برجسته پروژه طراحی یک کنسول هفت متری است که با احساس پرواز و تسلط بر محیط همراه است. در همان زمان ، سادگی حجم های استفاده شده احساس فروتنی در برابر طبیعت پیچیده محیط را تقویت می کند.
قبل از طراحی پروژه  گروه معمار آقا جلسه ای حضوری با کارفرما جهت روانشناسی شخصی دارد تا بتواند محیط طراحی شده بنا به استانداردهای معماری همسو یا ذهنیت کارفرما باشد این نکته در طراحی شامل انتخاب رنگ در محیط و انتخاب فضا بندی مناسب برای زندگی اشخاص و همچنین طراحی فضاهای تفریحی در این پروژه میباشد .

بخش طراحی ویلای معمار آقا  مکانی عالی برای شروع سفر و یافتن الهام برای خانه خود در میان مجموعه های زیبا ترین خانه های مدرن جهان می باشد. در اینجا ، شما می توانید نه تنها راه حل ها و ایده های شگفت انگیز را کشف کنید ، بلکه می توانید با مزایای بی شماری از طراحی و معماری مدرن آشنا شوید.

طراحی ویلا : طراحان و بناکنندگان معمارآقا
اجرا : کارفرما
کارفرما : دکتر حاجی هندی
کاربری: ویلا
مساحت 1550 متر
وضعیت ساخت 1394

سایت پروژه در زمین شیب دار واقع شده است. بنابراین تصمیم گرفتیم با توجه به  شیب زمین و عوامل مختلف مانند جهت باد و نور خورشید خانه ای را طراحی کنیم که مناسب اقلیم  باشد. به این ترتیب خانه به دو بلوک تقسیم شده و در توپوگرافی زمین واقع شده است. علاوه بر این ، نور طبیعی کافی به داخل خانه نفوذ می کند و همچنین تهویه مناسب را برای فضای داخلی ایجاد می کند. یکی از ویژگی های برجسته پروژه طراحی یک کنسول هفت متری است که با احساس پرواز و تسلط بر محیط همراه است. در همان زمان ، سادگی حجم های استفاده شده احساس فروتنی در برابر طبیعت پیچیده محیط را تقویت می کند.
قبل از طراحی پروژه  گروه معمار آقا جلسه ای حضوری با کارفرما جهت روانشناسی شخصی دارد تا بتواند محیط طراحی شده بنا به استانداردهای معماری همسو یا ذهنیت کارفرما باشد این نکته در طراحی شامل انتخاب رنگ در محیط و انتخاب فضا بندی مناسب برای زندگی اشخاص و همچنین طراحی فضاهای تفریحی در این پروژه میباشد .